GSM Box

GSM Box predstavlja rešenje za kontrolu kompletne ili dela električne instalacije putem Vašeg mobilnog telefona.
Slanjem SMS poruke možete uključiti ili isključiti grejanje, klimatizaciju ili neki drugi električni uređaj u Vašem stanu, apartmanu i vikendici. Takođe imate mogućnost prijema povratne informacije u vidu SMS poruke o trenutnom stanju uređaja.

Na GSM Box je moguće priključiti do 2 senzora temperature koji će Vas obaveštavati o temperaturi u određenom prostoru.

Komplet sadrži:
Spratna tabla
GSM Controller sa antenom i napajanjem
Tropolni kontaktor
Automatske osigurače 3x25A

GSM Box mini

GSM Box mini predstavlja kompletno rešenje za kontrolu dva nezavisna monofazna uređaja putem Vašeg mobilnog telefona.

Na GSM Box je moguće priključiti do 2 senzora temperature koji će Vas obaveštavati o temperaturi u određenom prostoru.

Komplet sadrži:
Spratna tabla
GSM Controller sa antenom i napajanjem
Jednopolni kontaktor x 2
Automatski osigurač 25A x 2
© 2021 Optical DOO. Sva prava zadržana.