GSM Controller

Specijalizovani uređaj sa GSM modulom za daljinsko resetovanje, kontrolu i dojavu putem SMS poruke ili GPRS-a

GSM Box

GSM Box i GSM Box mini su gotova rešenja za daljinsku kontrolu više uređaja u domaćinstvu ili poslovnom prostoru

SMS Vaga

Pčelarska vaga za daljinsko merenje prinosa, atmosferskih uslova i zaštite pčelinjaka od krađe.

Slider

Podaci

 
Vladimira Ćorovića 22
37000 Kruševac
Republika Srbija

PIB: 106489673
M.B.: 20613416

Telefon:
064/144-7899

Bankovni računi:
Addiko banka
165-21751-73
Čačanska banka
155-17245-73

Radno vreme:
Radnim danima 09-17h
Subotom 10-14h
Odgovorite tačno na pitanje:
© 2018. | Optical DOO | Sva prava zadržana.